Wyjście z pocztem sztandarowym szkoły na miejskie obchody Dnia Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu

20 września 2021 r. obchodziliśmy Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu. Lokalne, miejskie uroczystości, odbyły się pod Tablicą Pamięci na ścianie Szpitala im. Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego. Szpital ten w latach: 1945-1947 należał do Urzędu Bezpieczeństwa i w jego podziemiach komunistyczni oprawcy katowali polskich patriotów.

Uroczystości rozpoczęły się w południe odegraniem hymnu państwowego. Kolejny punkt obchodów, stanowiły przemówienia dostojnych gości. Jako pierwszy głos zabrał pan Zenon Wechmann, prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Mówił on m.in.: o liczbie ofiar tego miejsca, o okolicznościach odkrycia pierwszych mogił pod murem szpitala, oraz o ekshumacji szczątków i godnym ich złożeniu na poznańskich cmentarzach w 1991 r. Drugą osobą przemawiającą był proboszcz parafii św. Anny, ks. Tadeusz Magas. Przed odmówieniem okolicznościowej modlitwy, przypomniał on słowa bł. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wypowiedziane niegdyś w miejscu internowania: ,,nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził”, po czym stwierdził, iż również wielu poznańskim ofiarom reżimu przyświecać mogła ta myśl.  

Po apelu pamięci i złożeniu przez delegacje wieńców pod tablicą, na cześć ofiar zasalutowały liczne poczty sztandarowe. W obchodach uczestniczyli też przedstawiciele władz: państwowych i samorządo- wych, wojska i policji. Wśród reprezentantów młodzieży z poznańskich szkół, godnie wystąpił nasz poczet sztandarowy. Dziękujemy: Martynie, Piotrowi i Zosi za zaangażowanie! 

Remigiusz Menes

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content