Wyjście z pocztem sztandarowym Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki na miejskie obchody 80 rocznicy akcji ,,Bollwerk”

20 lutego 2022 r. w Poznaniu obchodziliśmy 80 rocznicę akcji ,,Bollwerk”, największej antyhitlerowskiej dywersji, przeprowadzonej przez siły Polskiego Państwa Podziemnego w okupowanym Kraju Warty. Uroczystości z tej okazji, pod pomnikiem przy ul. Estkowskiego, współorganizowane były przez władze Miasta Poznania i Szkołę Podstawową nr 40. Obok przedstawicieli wspomnianych, pod pomnikiem zgromadzili się też: przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy wojewódzcy, reprezentanci instytucji kultury i nauki, służby mundurowe i rodziny kombatantów.

O godz. 12.00 wciągnięta została flaga państwowa na maszt przy pomniku i odegrany został hymn Polski. Okolicznościowe przemówienia wygłosili następnie: wiceprezes Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pani Maria Krzyżańska, prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak i dyrektor SP nr 40, pani Ewa Frąckowiak. Przemawiający potem: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pan Szymon Szynkowski vel Sęk, odczytał list Prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, a dr hab. Rafał Reczek odczytał list prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dra Karola Nawrockiego.

Występujący przypomnieli zgromadzonym sylwetki bohaterów tamtych dni, m.in.: Michała Garczyka i Antoniego Gąsiorowskiego. Przemawiający podkreślili inicjatywę konspiratorów z Wielkopolskiego Kierownictwa Związku Odwetu (w ramach ZWZ-AK) i drobiazgowość przygotowań do sabotażu (z upozorowaniem samozapłonu zgromadzonych przez Niemców materiałów). Odnotowane zostały również: koordynacja działań przez Polskie Państwo Podziemne i premiera Rządu RP na Uchodźstwie, gen. Władysława Sikorskiego oraz przełomowy moment akcji: luty 1942 r., gdy wojska niemieckie zagrażały jeszcze Moskwie. Spalenie przez polskich konspiratorów na Garbarach, składów: ogumienia, broni, żywności oraz koców i odzieży, było dla Niemców potężnym ciosem, który w konsekwencji skrócił wojnę.

Uroczystości zakończyły się apelem pamięci oraz salwą honorową oddaną przez kompanię wojska.

W uroczystościach uczestniczył też poczet sztandarowy z Natalią, Alexem i Niną. Dziękujemy Uczniom za poświęcenie wolnego czasu i godne reprezentowanie naszej Szkoły.

                                                                                                        Remigiusz Menes

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content