Projekt Międzynarodowy „Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja”

   Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczy w Projekcie Międzynarodowym „Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja”, którego liderem jest NODN Progesfera w Poznaniu a partnerami są NORD University w Norwegii oraz Wydawnictwo Multimedialne „EDUEKSPERT”. 

Głównym celem jest popularyzacja grywalizacji i game-based-learning w systemie oświaty.
Kolejnym celem jest to, aby efekty prac osób uczestniczących w projekcie były dostępne dla każdego chętnego nauczyciela i przyczyniły się do propagowania i stosowania game based learning w polskiej szkole.
Odbywa się to poprzez opracowanie 3 innowacyjnych gier dla dzieci młodzieży z elementami grywalizacji
i game-based-learning. Gry edukacyjne będą bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym szkołom do samodzielnego wydruku z ogólnodostępnej strony internetowej oraz w formie „pudełkowej”.
12 nauczycieli i nauczycielek z Polski w listopadzie 2021 roku (w tym nauczycielka naszej szkoły – mgr Elżbiety Kmita) odbyło warsztaty w Norwegii, gdzie podczas 4-dniowej wizyty studyjnej, podczas którego uczyli się od norweskich ekspertów projektowania gier i stosowania Game based learning oraz wymieniali dobre praktyki w tym zakresie.
Nauczyciele – twórcy gier po powrocie z wizyty studyjnej zostali podzieleni na trzy zespoły (odpowiedzialne za trzy etapy edukacyjne – klasy I – III, klasy IV – VIII, klasy szkół ponadpodstawowych) i rozpoczęli proces tworzenia gier edukacyjnych, które będą następnie wykorzystywane w polskim, i nie tylko, systemie edukacji.

  Gry dotyczą rozwoju kompetencji STEAM, jako że to nauki przyrodnicze, inżynieria, technologia, sztuka oraz matematyka to dziedziny, które pozytywnie wpływają na rozwój społeczny, cywilizacyjny i gospodarczy.

  Grupy robocze miały stałe wsparcie zarówno z NODN Progesfera jak i ze strony Partnerów. NORD University stanowił wsparcie metodyczne i merytoryczne w tym procesie. Dodatkowo - partner norweski – NORD University pod kierownictwem profesora Robina Isfolda Munkvolda zajął się opracowaniem publikacji dotyczącej wpływu udziału w procesie tworzenia gier na gotowość do stosowania elementów grywalizacji  i GBL. 

  Eduexpert, który realizuje projekty edukacyjne i szkoleniowe od 2010 roku i składa się ze specjalistów merytorycznych, grafików, programistów, redaktorów treści i szerokiego grona osób współpracujących w zakresie tworzenia nowoczesnych e-materiałów wykorzystywanych przez młodzież i dorosłych pomoże w kwestiach graficznych, by gry były na jak najwyższym poziomie merytorycznym i estetycznym.

  NODN Progesfera czuwał nad postępami prac, efektywną współpracą w zespołach oraz koordynował kontakty z norweskimi mentorami. 

  W ramach projektu powstają 3 innowacyjne gry planszowe dla edukacji (dla uczniów klas I – III, IV – VIII i klas ponadpodstawowych). 
  Każda z gier zostanie opracowana tak, aby można ją było pobrać ze strony internetowej, samodzielnie wydrukować   i korzystać na lekcji. Powstaną również instrukcje korzystania. 
  Każda z gier zostanie też przetłumaczona na język angielski. Dzięki temu z gier będą mogli korzystać nauczyciele  z Polski, Europy, i nie tylko. 

  Celami gry dla uczniów klas I – III, której tytuł brzmi „Dzyń, dzyń, podano do stołu” dla klas I – III jest:

• Propagowanie zdrowego odżywiania.
• Doskonalenie umiejętności ortograficznych.
• Rozwijanie logicznego i strategicznego myślenia.
• Dodawanie w zakresie 100.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania jednostek poza systemem 1: 1
• Propedeutyczne wprowadzanie ułamków.
• Rozwijanie umiejętności korzystania z jednostek spoza podstawy programowej klas I – III.
• Rozwijanie otwartości na korzystanie z jednostek płatniczych innych niż PLN i, tym samym, korzystania z jednostek płatniczych z innych krajów.
• Rozwijanie umiejętności pogodzenia się z przegraną i kultury wygrywania.
• Doskonalenie umiejętności współpracy i efektywnego komunikowania się w zespole.

  Klasa II b naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczyła w testowaniu gry dla klas I – III szkoły podstawowej. 
 Wszelkie sugestie Naszych Uczniów mają wpływ na końcowy kształt gry!!! 

JESTEŚMY Z WAS DUMNI!!

Uczniowie testują grę

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content