Z kulturą mi do twarzy

Nasza szkoła bierze udział w projekcie “Z kulturą mi do twarzy” – III edycja. To międzynarodowy projekt edukacyjny, który powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023.

Jego celem jest: promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno oraz wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm. Kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.

Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w cyklu koncertów – Filharmonia Pomysłów.

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content