Ogólnopolska Akcja „Sprzątanie Świata”.

W piątek 15. września uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się do 30. Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątania Świata”.

Z wielkim zaangażowaniem wysprzątaliśmy nasz dębiecki fyrtel ????????

Wspólne działania tego dnia pozwoliły szerzyć wśród uczniów postawę ekologiczną z codziennym poszanowaniem i dbałością o nasze środowisko przyrodnicze.

To była wartościowa lekcja!

Dzieci z workami wypełnionymi śmieciami

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content