Akcja GÓRA GROSZA

Również w tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w akcji GÓRA GROSZA organizowanej przez Towarzystwo NASZ DOM. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównym obszarem wsparcia jest:

a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej

b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej,

c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej,

d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych,

e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia,

f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Aby wesprzeć ww działania można wrzucać monety do specjalnie przygotowanych skarbonek. W budynku przy ul. Św. Szczepana skarbonki są w każdej klasie, a w budynku przy ul. Łozowej – w holu szkoły. Zbiórka trwa do 8 marca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do akcji!

Plakat Góra Grosza

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content