Projekty świetlicy

Projekty, które organizuje świetlica można zobaczyć pod linkiem https://sites.google.com/view/dbs-swietlica-sp-84-poznan/rok-szkolny-2022-2023/projekty-rok-szkolny-2022-2023?pli=1

Z kulturą mi do twarzy

Nasza szkoła bierze udział w projekcie “Z kulturą mi do twarzy” – III edycja. To międzynarodowy projekt edukacyjny, który powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023. Jego celem jest: promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno oraz wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm. Kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią […]

Skip to content