Biblioteka

Biblioteka szkolna znajduje się w sali numer 05. W skład pomieszczeń biblioteki wchodzi wypożyczalnia oraz czytelnia.
Nasza biblioteka posiada ponad 8 500 woluminów.

W roku szkolnym 2017/2018 nasz szkoła wzięła udział w rządowym programie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Z otrzymanych środków udało się nabyć dla szkolnej biblioteki 986 nowości czytelniczych wybranych przez uczniów. 
Nasza biblioteka posiada duży dział bajek i wierszyków dla najmłodszych uczniów, książki z gatunku fantasy, powieści obyczajowe i przygodowe, książki o zwierzętach oraz duży zbiór komiksów z serii Gigant. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego 🙂

W pomieszczeniach biblioteki znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których uczniowie mogą korzystać w celach edukacyjnych. Panuje tutaj przyjazna atmosfera.

Biblioteka przez cały rok szkolny przyjmuje dary od rodziców i uczniów. Zachęcamy do przekazywania niepotrzebnych książek w dobrym stanie, które wzbogacą szkolny księgozbiór.

Biblioteka prowadzi również blog.

Pamiętaj! Kto czyta, żyje podwójnie! Zapraszamy!


Godziny Otwarcia

W roku szkolnym 2023/2024 Biblioteka Szkolna dla uczniów klas I – V, mieszcząca się w budynku przy ulicy św. Szczepana 3, czynna będzie w podanych poniżej godzinach:

Poniedziałek 08:00 – 14:30
Wtorek 08:00 – 14:30
Środa 08:00 – 14:30
Czwartek 08:00 – 14:30
Piątek nieczynna

W roku szkolnym 2023/2024 Biblioteka Szkolna dla uczniów klas VI – VIII, mieszcząca się w budynku przy ulicy Łozowej 53, czynna będzie w podanych poniżej godzinach:

Piątek 8:00 – 12:30

Regulamin biblioteki 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele oraz rodzice.  
 2.  Jednorazowo można wypożyczać dwie książki, w tym jedną lekturę.
 3.  Lektury pożyczamy na okres jednego miesiąca, a pozostałe książki na dwa tygodnie.
 4.  Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo wypożyczać większą ilość książek. 
 5.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy ją odkupić. Wartość książki ustala bibliotekarz. 
 6.  Pod koniec roku szkolnego książki należy zwrócić do biblioteki w ogłoszonym terminie.
 7.  Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
 8.  W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków oraz napojów. 
 9. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.  
 10.  W bibliotece należy zachować ciszę.

  REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ SZKOŁY 
  PODSTAWOWEJ NR 84  


  1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych oraz do poszukiwań źródłowych za pomocą Internetu. 
   2.Programy są udostępniane jedynie na miejscu. Wyjątek stanowią nauczyciele korzystający z programów multimedialnych. 
  3. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywanie prac naruszających prawa autorskie. 
  4.Można korzystać wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabronione jest instalowanie innych programów i dokonywanie zmian w już istniejącym programie.  5. Wszyscy użytkownicy powinni się wpisać do zeszytu odwiedzin. 
  6. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w pracowni należy zachować ciszę. 
   7. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi. 
  8. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania programu stosowanego przez użytkownika lub udzielania stałej pomocy w pracy. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.  
  9. Osoby korzystające z pracowni poza godzinami obecności bibliotekarza mają obowiązek stosowania się do w/w regulaminu. 10. Niestosowanie się w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza. 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia przez ucznia użyczonego podręcznika!
Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.Zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.Podstawa prawna:Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content