Rada Rodziców

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW

Magdalena Jamniak – przewodnicząca

Lidia Przybył – z-ca Przewodniczącego

Beata Mielcarek-Wesołek – skarbnik

Wpłat dokonujemy na konto Rady Rodziców z opisem : klasa…,imię i nazwisko dziecka

Nr rachunku bankowego: 17 1020 4027 0000 1302 0034 4036

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content