Historia

„Pierwszy krok do zwycięstwa – poznać się na własnej sile.” Tadeusz Kościuszko

Nowa szkoła 1000-lecia w Poznaniu została wybudowana wspólnym wysiłkiem, za społeczne pieniądze, w niezwykle szybkim tempie. 19 listopada 1963 roku wmurowano akt erekcyjny w gmach szkoły, a już 7 grudnia 1964 roku nastąpiła przeprowadzka.

Przed wybudowaniem nowego budynku szkolnego uczniowie uczyli się w starej szkole (SP nr 22), która mieściła się w pobliżu pętli tramwajowej, przy ówczesnej ul. Dzierżyńskiego (obecnie ul. 28 Czerwca 1956 r.). Przeprowadzka ze starego budynku szkolnego do nowoczesnej i jasnej szkoły nr 84 nastąpiła 7 grudnia 1964 roku.

Oficjalne jej otwarcie odbyło się 20 lutego 1965 roku. Na ten uroczysty dzień otwarcia nowej szkoły przybyli liczni goście. W trakcie uroczystości dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, którą zaprojektowała i wykonała artysta rzeźbiarz, Delfina Szczerbal. Odlew wykonały zakłady „POMET”. Złom zebrały dzieci tutejszej szkoły. Szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki, wielkiego bohatera narodowego i patrioty.

KALENDARIUM
19 XII1963 r. Wmurowanie aktu erekcyjnego w gmach szkoły.
7 XII1964 r. Przeprowadzka ze starego budynku SP nr 22 do nowej szkoły.
20 II1965 r. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na frontonie szkoły zaprojektowanej i wykonanej przez artystę rzeźbiarza, Delfinę Szczerbal.
9 V 1967 r. Uroczystość odsłonięcia popiersia Tadeusza Kościuszki dłuta Delfiny Szczerbal.
14 XI1967 r. Udział delegacja szkoły w uroczystości odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w Poznaniu.
14 X 1967 r. Szkolna uroczystość 150. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki z udziałem pana Jerzego Sokolnickiego, który przekazuje szkole cenne pamiątki po Tadeuszu Kościuszce.
24 III 1974 r. Wręczenie szkole sztandaru. Otwarcie szkolnej Izby Pamięci Narodowej poświęconej patronowi Tadeuszowi Kościuszce.
24 III 1977 r. Udekorowanie sztandaru szkoły „Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Wręczenie szkole odznaki „Za Zasługi dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację”.
1990 r. Rok jubileuszowy – 25-lecie istnienia szkoły.
1999 r. Zreformowana sześcioletnia szkoła podstawowa.
W roku szkolnym 2002/2003 – uzyskanie przez szkołę zaszczytnego tytułu ” Szkoła z klasą”.
2005 r. Rok jubileuszowy – 40 – lecie istnienia szkoły.
2015 r. Rok jubileuszowy – 50 – lecie istnienia szkoły.
2018 r. Przejęcie przez Szkołę
Podstawową nr 84 budynku przy ul. Łozowej.
DOTYCHCZASOWI
DYREKTORZY
Aleksander Zalewski 1964 -1972 Gabriela Jędrychowska 1972 – 1984 Teresa Szpakowska – Dominiak 1984 -1995
Irena Roemert – Ciomborowska 1995 – 2020
Aleksandra Stachowska od 2020
DOTYCHCZASOWI
ZASTĘPCY
Maria Majchrzak 1964 -1973
Halina Ozga – Adamska 1964 -1973
Mirosława Grzemba 1978 -1983
Teresa Szpakowska – Dominiak 1983 -1984
Teresa Dąbrowska 1984 -1985
Helena Piosik 1985 -1986
Grażyna Kasowska 1986 -1998
Dorota Maciejewska od 1998 – 2010
Agata Pieczyńska – Bączyk 2010 – 2018
Aleksandra Stachowska 2018 – 2020
Anna Kamińska od 2019
Natalia Suszyńska – Kamyszek od 2020

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content