O nas

Nasza szkoła – Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu skupia uczniów w 22 oddziałach. Od roku szkolnego 2018/2019 zajęcia odbywają się w dwóch budynkach: przy ul. Św. Szczepana 3 (obecnie klasy I-V) oraz przy ul. Łozowej 53 (kl. VI-VIII). Uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażone sale lekcyjne, sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, biblioteki, czytelnie.

W budynku przy ul. św. Szczepana dwa pomieszczenia zajmuje świetlica szkolna czynna od. 6.30 do 17.00. W obu budynkach funkcjonują boiska: boisko do piłki ręcznej i nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do gry w koszykówkę i boisko do gry w siatkówkę. Uczniowie mogą korzystać także z placu zabaw utworzonego w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. 

W szkole pracuje zgrany zespół twórczych, otwartych nauczycieli pasjonatów (dominują nauczyciele dyplomowani), którzy w sposób rzetelny i odpowiedzialny wyposażają uczniów w wiedzę i niezbędne umiejętności, szczególną uwagę zwracając na podmiotowość nauczania. W centrum zainteresowania jest zawsze uczeń, jego oczekiwania, możliwości, potrzeby i emocje.

Uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę, którą mogą zweryfikować poprzez udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Nasza szkoła sama od wielu lat jest organizatorem dwóch konkursów: przyrodniczo-matematycznego „Dąbczak” dla klas IV-VI oraz konkursu ortograficznego „Gżegżółka” dla klas I-III.

Nauka odbywa się w szkolnej ławce, ale jest to „szkolna ławka z widokiem na świat”. W świecie tym jest miejsce na lekcje muzealne, wizyty w teatrze, udział w Nowych Horyzontach Edukacji Filmowej w kinie Muza oraz festiwalu „Ale Kino!” (nasi uczniowie trzykrotnie byli członkami dziecięcego jury festiwalu), a także wyjazdy na „zielone szkoły” i inne formy aktywnej edukacji.

Wyjątkową rolę pełni w naszej szkole sport. Największą popularnością cieszy się piłka siatkowa chłopców i dziewcząt i tu można odnotować największe sukcesy zarówno w mistrzostwach dzielnicowych, jak i mistrzostwach miasta Poznania. Poza tym chłopcy odnoszą sukcesy też w piłce ręcznej. Szczególną opieką objęci są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracują pod opieką szkolnych pedagogów i psychologa, uczestniczą też w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz dydaktyczno – wyrównawczych prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Nasi uczniowie uczestniczą także w wielu akcjach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Szkolny, działają charytatywnie w szkolnym kole „Caritas”, rozwijają swoje zainteresowania na kółkach przedmiotowych. Dzięki temu uczą się współdziałania w grupie, a także otwartości i empatii.

Nasi absolwenci potrafią wyrażać swoje opinie, przestrzegają zasad kultury i rozumieją potrzeby innych. To absolwenci „Szkoły z klasą!” – tym mianem nasza szkoła szczyci się już od 2003 roku.

To, co nas niewątpliwie wyróżnia wśród innych szkół, jest niepowtarzalna atmosfera pełna życzliwości, ciepła, która sprawia, że każdy uczeń czuje się ważny i doceniony. O tym właśnie mówią nasi absolwenci podczas licznych odwiedzin. Starsi z nich z pełnym zaufaniem powierzają nam swoje dzieci, a nawet wnuki.

W naszej szkole wyjątkową aktywnością wyróżnia się Rada Rodziców. Podejmuje wiele inicjatyw integrujących społeczność szkolną i społeczność lokalną. Do szkolnej tradycji weszły świetnie zorganizowane festyny z okazji Dnia Dziecka. Szkołą współpracuje też z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Wydziałem Chemii, Wydziałem Geografii oraz z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej w zakresie praktyk ciągłych studentów.

W roku 2019 uzyskaliśmy certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content