Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w naszej szkole realizujemy w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, utworzony na podstawie czterech obszarów tematycznych:

1. Poznawanie siebie i własnych zasobów

2. Świat zawodów i rynek pracy

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Treści z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są na:

 • zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (np. rozpoznawanie
  i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, orientacja zawodowa na lekcjach przedmiotowych);
 • zajęciach z doradztwa zawodowego (klasy VII i VIII, na podstawie Programu doradztwa zawodowego);
 • konsultacjach indywidualnych przygotowujących do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej (dla chętnych uczniów);
 • konsultacjach z rodzicami uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej;
 • konsultacjach z nauczycielami (szczególnie wychowawcami klas ósmych).

Uczniów i rodziców zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego zapraszam do kontaktu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

szkolny doradca zawodowy
Joanna Szóstak

Przydatne strony internetowe oraz materiały z zakresu doradztwa zawodowego:

 • Strona naboru elektronicznego

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

 • strona Kuratorium Oświaty w Poznaniu

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/

 • strona Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

https://www.cdzdm.pl/PL-H427/dla-uczniow-szkol-podstawowych.html

 • strona Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
 • strona Mapy Karier

https://mapakarier.org/

 • strona Szacun dla Zawodowców

https://zawodowcy.poznan.pl/

 • strona Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

https://kwalifikacje.edu.pl/

 • strony Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/https://www.oke.poznan.pl/

https://www.oke.poznan.pl/

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content