Nabór

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie otwarta w dniach 8 kwietnia do 24 kwietnia 2024 r. Na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/ będzie można wypełnić wniosek on-line, w tym celu należy założyć nowe konto – dla każdego dziecka osobne.

Trwa również nabór do pierwszej klasy integracyjnej. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w sekretariacie szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne orzeczenie. Serdecznie zapraszamy!

Terminy dot. rekrutacji.

*W przypadku, gdy jeden z rodziców wychowuje samodzielnie dziecko – po złożeniu oświadczenia dopuszcza się złożenie podpisu przez tego rodzica/opiekuna prawnego.

Informacje na temat naboru: https://nabor.pcss.pl/
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/

Dokumenty dotyczące rekrutacji: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content