Świetlica

Nasza świetlica

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.00. Do świetlicy przyjmowane są dzieci klas I-III na podstawie karty zapisu, którą rodzice wypełniają na początku roku szkolnego (uczniowie klas IV-V po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku rodziców przez dyrektora szkoły).
Celem naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami i po ich zakończeniu, rozwijanie zainteresowań uczniów, propagowanie aktywnych form spędzania czasu, pomoc w odrabianiu prac domowych a także rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Świetlica dysponuje dwoma salami. W świetlicy szkolnej o bezpieczne i miłe spędzanie czasu dba dziewięcioro nauczycieli.
W ramach zajęć świetlicowych odbywają się :
• zajęcia plastyczno- techniczne
• gry i zabawy ruchowe
• zajęcia czytelnicze w ramach projektu „Cała Polska czyta dzieciom”
• zajęcia na świeżym powietrzu

Zapraszamy na stronę naszej świetlicy


Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content